Formica polyctena label
Formica polyctena label

Courtesy of Seiki Yamane

Copyright 2018 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set