Myrmoteras diastematum frontal
Myrmoteras diastematum frontal

Courtesy of Antbase Collection Ulm

Copyright 2010 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set